Buletin informativ – 2019

BULETIN INFORMATIV – INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC CARE SE COMUNICĂ DIN OFICIU

a)Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea Prmăriei Comunei Șofronea

-Legea nr.188/1999 privind Statututl funcționarilor publici, republicată;

-Legea nr.554/2004 a contenciosului admninistrativ, cu modificările ulterioare

-Lege nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

-Legea nr.52/2003, privind transparența deciyională în administrația publică:

-Legea nr 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

-Legea nr. 227/2015 a administrațieie publice locale, republicată;

-Legea nr. 53/2003, Codul Muncii

b)Structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiențe al Primăriei comunei Șofronea

b1) Organigrama instituției – aprobată prin H.C.L. NR.73/26.09.2018

b2)Regulamentul de organizare și funcționare – aprobat prin Dispoziția primarului comunei Șofronea nr. 48/2011;

b3)Programul de funcționare

De Luni până Joi, între orele:08.00 – 16.30

Vineri, între orele 08.00-14.00

Program furnizare a informațiilor de interes public

Secretariat

De Luni până Joi, între orele:08.00-16.00

Vineri, între orele 08.00-14.00

B4) Program de audiențe

Primar, dl. Băbău Ioan – joi, ora 10.00

Viceprimar, dl. Sandu Cristian – miercuri, ora 10.00

Înscrieri se fac în fiecare luni, între orele 08.00 și 16.00, la secretariat.

c) Numele și prenumele persoanelor din conducerea Primăriei comunei Șofronea și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor de interes public.

Conducerea Primăriei comunei Șofronea

dl. Băbău Ioan – Primar

dl. Sandu Cristian – Viceprimar

d-na Costea Mihaela-Cristina – Secretar U.A.T.

Persoana responsabilă cu difuzarea informațiilor de interes public:

Costea Mihaela – secretar UAT

d)Coordonatele de contact:

Denumire: Primăria comunei Șofronea

Sediul:Localitatea Șofornea, Nr. 187

Telefon/Fax: Centrala – 0257 416100 sau 0257 416101

E-mail: sofronea@ar.e-adm.ro

Site: https://primaria-sofronea.ro

e)Sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil se pot consulta la sediul instituției.

f) Programele și strategiile proprii: Strategia de dezvoltare a comunei Șofornea 2014-2020, aprobată prin H.C.L. NR.54/2014.

g) Lista cuprinzând documentele de interes public

Informațiile de interes public comunicate din oficiu, potrivit art.5 din legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile d einteres public:

-Acte normative care reglementează organizarea și funcționarea Primăriei comunei Șofronea;

-Structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiențe ale Primăriei comunei Șofronea;

-Numele și prenumele persoanelor din conducerea Primăriei comunei Șofronea și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice;

-Coordonatele de contact ale Primăriei comunei Șofronea: denumirea, sediul, numerele d etelefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de internet;

-Sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil;

-Lista documentelor produse/ și/sau gestionate, potrivit legii;

-modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.

h) Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii:

-dispoziției ale primarului;

-proiecte de hotărâri;

-instrumente de prezentare a actelor administrative: expunere de motive, note de fundamentare, referate de aprobare;

-note de discuții;

-referate de aprobare

-fișe de audiență;

-protocoale;

-rapoarte;

-studii;

-analiza;

-prognoze;

-proiecte de strategii;

-scrisori sau adrese;

-materiale de specialitate

-fișe de proiect

-contracte de achiziție publică

-procese-verbale

-adrese

-observații și propuneri

-avize

-planuri urbanistice de detaliu sau zonale

-planul urbanistic general

-certificate de urbanism și autorizații de construire/desfințare

-autorizații pentru activități independente ( asociații familiale, persoane fizice), autorizații taxi, autorizații de funcționare și avize pentru orarul de funcționare

-autorizații pentru activități independente (asociații familiale, persoane fizice,) autorizații taxi, autorizații de funcționare și avize pentru orarul de funcționare

-autorizații de acces în zone cu restricții de tonaj

-date de cadastru

-date de stare civilă

  1. Modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate– sunt prevăzute în art. 21 și 22 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și anume:

-reclamația administrativă- se depune la conducătorul autorității sau al instituției publice

-plângerea la secția de contencios administrativ al tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorității ori al instituției publice.

j) Rapoarte privind aplicarea Legii nr. 544/2001 în cadrul Primăriei comunei Șofronea

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support