Vineri, 21 Iunie 2019

Comisiile de specialitate

1.Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, în următoarea  componenţă:

         1.CRISTEA MARIUS-ALIN    PSD

          2.CIUPULIGĂ SEVER-DORIN  PSD (comisia de bază)

          3.GAVRA GHEORGHE   PNL

         4.GAL TIBERIU              UDMR

         5.SANDU CRISTIAN      UDMR

 

2.Comisia pentru administraţie publică locală,juridică,apărarea ordinii şi liniştii publice,a drepturilor cetăţenilor,amenajarea teritoriului şi urbanism, servicii şi comerţ, în următoarea componenţă:

         1.CSOMOŞ ILDICO     PSD  ( comisia de bază

         2.MAXIM FLORIN FELICIAN  PSD

         3.MOŢ VASILIE-ŞTEFAN  PNL

         4.CIOBANU RADU-IOAN  PNL (comisia de bază)

         5.BÂRSĂUAN EREMIA-FLORIN  PMP

                        3.Comisia pentru administrarea domeniului public şi privat al comunei, învăţământ , sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement,în următoarea

                      componenţă:

         1. CIUPULIGĂ SEVER DORIN  PSD

         2.CSOMOS ILDICO               PSD

        3.SANDU CRISTIAN              UDMR

        4.CSEH VERONICA ELISABETA UDMR

 

         5.CIOBANU RADU IOAN        PNL

© PrimariaSofronea.ro. Toate drepturile rezervate. Acest site este prezentat in format XHTML. Realizat de Atelier 26