Joi, 23 Mai 2019

Venit minim garantat

Acte necesare pentru obţinerea venitului minim garantat
 • Cerere şi declaraţie pe proprie răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială; 
 • Buletine/cărţi de identitate ale membrilor de familie (originale şi copii
 • Certificatele de naştere ale membrilor de familie (originale şi copii);
 • Certificatul de căsătorie (original şi copie);
 • Livret de familie (original si copie)
 • Certificatul de deces (original şi copie);
 • Adeverinţă eliberată de primarul localităţii unde solicitantul are domiciliul sau reşedinţa (se exclud persoanele cu domiciliul sau reşedinţa în Arad);
 • Adeverinţă de elev sau student eliberată în luna curentă sau anterioară depunerii cererii; în adeverinţă se va menţiona dacă beneficiază de bursă – tipul şi cuantumul acesteia;
 • Adeverinţă eliberata de AJOFM pentru persoanele apte de muncă din familie, inclusiv pentru copiii peste 16 ani care nu frecventează şcoala; ( se va prezenta lunar)
 • Adeverinţa eliberata de Administraţia Finanţelor Publice , în care să se menţioneze veniturile realizate de membrii majori ai familiei;(pentru anul in curs si anul anterior)
 • Adeverinţa eliberata de Direcţia Fiscala , in care sa se menţioneze  bunurile mobile si imobile aflate in proprietate ;
 • Adeverinţă eliberata de Serviciul Agricol  cu privire la terenul agricol aflat in proprietate;
 • Sentinţe de divorţ, sentinţe de încredinţare copii, sentinţe de stabilire pensii alimentare actualizate (originale şi xerocopii);
 • Talon autoturism  (original si xerocopie);
 • Orice altă dovadă de venit cuprinsă  la capitolul H punctele 17-80 din declaraţia de venit;
 • Dosar cu şină;  (2 buc.)

Documente:

© PrimariaSofronea.ro. Toate drepturile rezervate. Acest site este prezentat in format XHTML. Realizat de Atelier 26