Joi, 23 Mai 2019

Indemnizație creștere copil/ stimulent de inserţie

Actele necesare pentru întocmirea dosarului în vederea acordării indemnizaţiei de crestere a copilului / stimulentului de insertie (conform O.U.G. 111/2010 cu modificările şi completările ulterioare)

Indemnizatie crestere copil

-        Cerere tip ;

-        Acte de identitate ambii parinti – copie si original ;

-        Certificatul de căsătorie – copie şi original ;

-        Certificat de nastere al copilului – copie si original ;

-        Livretul de familie (să fie menţionat noul născut pentru care se solicită dreptul) – copie şi original;

-        Copie dupa cererea depusa de mama la angajator cand a ramas in concediu pentru ingrijirea copilului, certificata “conform cu originalul” semnata si stampilata (DECIZIE)

-        Adeverinta anexa 2 de la angajator ;

-        Copie dupa ultimul concediu medical ;

-        Extras de cont daca se doreste virarea indemnizaţiei in cont bancar ;

-        Dosar plic.

Stimulent insertie crestere copil

-        Cerere tip ;

-        Acte de identitate ambii parinti – copie si original ;

-        Certificatul de căsătorie – copie şi original ;

-        Certificat de nastere al copilului – copie si original ;

-        Livretul de familie (să fie menţionat noul născut pentru care se solicită dreptul) – copie şi original;

-        Dovada reluarii activitatii, copie dupa cererea depusa de mama la angajator ca se reintoarce la munca, certificata “conform cu originalul” semnata si stampilata ;

-        Adeverinta anexa 2 de la angajator ;

-        Extras de cont daca se doreste virarea stimulentului in cont bancar ;

-        Dosar plic.

Documente:

© PrimariaSofronea.ro. Toate drepturile rezervate. Acest site este prezentat in format XHTML. Realizat de Atelier 26