Joi, 23 Mai 2019

Alocaţia pentru susţinerea familiei

Alocaţia pentru susţinerea familiei, acordată în baza Legii nr. 277/2010

Alocatie pentru sustinerea familiei

Acte necesare:

  • Copie acte de identitate, pentru toti membrii familiei cu varste peste 14 ani;
  • Copie certificate de nastere, pentru toti membrii familiei;
  • Copie certificat de casatorie, copie livret de familie, copie certificat grad de handicap (dupa caz);
  • Adeverinta de salariu (venit net) / Cupon de pensie / Cupon de somaj / Alte indemnizatii;
  • Cupon alocatie de stat sau extras de cont;
  • Certificat de atestare fiscala sot si sotie, eliberat de Finante Arad
  • Adeverinta de elev in care sa fie specificate nota la purtare si daca elevul are absente;
  • Cerere tip completata personal;
  • Dosar cu sina.

Notă: La depunerea dosarului trebuie prezentate toate actele în original!


Documente:

© PrimariaSofronea.ro. Toate drepturile rezervate. Acest site este prezentat in format XHTML. Realizat de Atelier 26